Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

yrkesfaglærer i elektronikk og automasjon

Description

Code

2320.1.11

Description

Yrkesfaglærere i elektronikk og automasjon underviser elever i sitt spesialfelt, elektronikk og automasjon, som hovedsakelig er et praktisk fag. De gir teoretisk veiledning som skal fremme de praktiske ferdighetene og teknikkene elevene senere må mestre i et elektronikk- og automasjonsrelatert yrke, som elektriker eller tekniker involvert i automasjonsproduksjonsprosesser. Yrkesfaglærere i elektronikk og automasjon følger opp elevenes progresjon, hjelper individuelt når det er nødvendig, og evaluerer elevenes kunnskap og prestasjon i elektronikk og automasjon gjennom oppgaver, prøver og eksamener.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker: