Skip to main content

Show filters

Hide filters

leder, sosialboliger

Description

Code

1344.1.1

Description

Ledere, sosialboliger utarbeider strategier for å forbedre boligpolitikken i et samfunn, og for å tilby sosialboliger til dem som har behov for det. De identifiserer boligbehov og -spørsmål, og har tilsyn med ressursfordelingen. De kommuniserer også med organisasjoner som er involvert i bygging av sosialboliger, og organisasjoner som yter sosiale tjenester.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker:

Skills & Competences