Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

arbeidsmiljøinspektør

Description

Code

3257.5

Description

Arbeidsmiljøinspektører utfører revisjoner på arbeidsplassen for å sikre overholdelse av miljølovgivning og annen lovgivning. De undersøker også arbeidsulykker. Arbeidsmiljøinspektører intervjuer ansatte for å sikre at arbeidsmiljøet er i samsvar med helse- og sikkerhetsregler, inspiserer det fysiske arbeidsstedet og analyserer det juridiske papirarbeidet.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker:

Narrower occupations