Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kvalitetsinspektør i forbruksvareindustrien

Description

Code

7543.7.2

Description

Kvalitetsinspektører i forbruksvareindustrien vurderer om ferdig monterte deler av forbruksvarer og produkter oppfyller spesifikasjonene eller har mangler, i tråd med kundens krav og organisatoriske retningslinjer. Kvalitetsinspektører i forbruksvareindustrien rapporterer om resultater og funn. Manglene som blir oppdaget, kan være sprekker, riper, slipefeil eller bevegelige deler som ikke fungerer.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker: