Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

HMS-konsulent

Description

Code

2263.3

Description

HMS-konsulenter gjennomfører planer for forbedring av arbeidsmiljøer og -kulturer. De vurderer risiko og intervjuer medarbeidere for å sikre at arbeidsmiljøet er i samsvar med HMS-regler, og for å sikre at interaksjonen på arbeidsplassen foregår på en positiv og produktiv måte. En HMS-konsulent som er ansatt ved en helseinstitusjon, må undersøke infeksjoner som spres ved en institusjon og gi alle medarbeidere råd om hvordan de bekjemper og forebygger infeksjoner. Dessuten anvendes helsefysikk ved anlegg og institusjoner der personer blir eksponert for ioniserende stråling, som kjernekraftverk og forskningsinstitusjoner.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker:

Narrower occupations