Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

næringsmiddelinspektør

Description

Code

3257.3

Description

Næringsmiddelinspektører utfører inspeksjoner i matbearbeidsingsmiljøer fra et mattrygghetsperspektiv. De er en del av offentlige kontrollorganer som sjekker og kontrollerer næringsmidler og prosesser, for å sikre overholdelse av lover og forskrifter om sikkerhet og helse.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker:

Skills & Competences