Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

ekspert på vanndyrhelse

Description

Code

2250.5

Description

Eksperter på vanndyrhelse diagnostiserer, forebygger og behandler sykdommer, skader og dysfunksjoner hos vannlevende dyr ved å gjennomføre hensiktsmessige prøvetakingsprotokoller. De har tilsyn med bruken av legemidler, herunder vaksiner, og samler inn opplysninger om fiskehelse. De avgir regelmessige rapporter til relevant personale. De kan ta hånd om et bredt utvalg vannlevende dyr eller er spesialisert på behandling av en særlig gruppe eller på et særlig spesialområde. De kan gi råd, støtte og opplæring til gårdsmedarbeidere om beste praksis i forbindelse med helse og velferd for dyrkede organismer.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker:

Skills & Competences