Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

utdanningsoffiser i forsvaret

Description

Code

2320.1.3

Description

Utdanningsoffiserer i forsvaret lærer opp nye rekrutter eller kadetter i en prøveperiode i nødvendig teori og praksis for å bli soldat eller offiser, og må for å kunne undervise selv ha erfaring som offiser. De forbereder og presenterer teoretiske kurs og materiell under opplæring i fag som juss, nasjonale og internasjonale forskrifter, forsvars- og angrepsmodeller, internasjonal politikk osv. De gjennomfører også fysisk trening av kadettene, lærer dem vedlikehold og bruk av våpen og maskineri, førstehjelp, selvforsvar og angrepsteknikker samt militærkjøretøyoperasjoner og lar dem gjennomgå en serie tunge driller og fysisk trening. Utdanningsoffiserer i forsvaret administrerer opplæringsplaner ved å utvikle og oppdatere læreplanen og feltopplæringsøvelser når det er nødvendig. De bistår også høyere offiserer som forberedelse til forfremmelse og følger generelt opp kadettenes progresjon og evaluerer resultatene deres gjennom en serie teoretiske og fysiske tester. De utarbeider prestasjons- og evalueringsrapporter for hver kadett individuelt.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker: