Skip to main content

Show filters

Hide filters

lærer på Freinet-skole

Description

Code

2342.2

Description

Lærere på Freinet-skole underviser elever ved hjelp av metoder som gjenspeiler Freinet-filosofien og -prinsippene. De fokuserer på læringsmetoder basert på undersøkelser, demokrati og samarbeid. De følger en spesifikk læreplan som omfatter disse læringsmetodene, der elever gjennom prøving og feiling utvikler sine egne interesser i en demokratisk, selvstendig kontekst. Lærere på Freinet-skole oppmuntrer også elever til å skape produkter praktisk og yte tjenester i og utenfor undervisningssammenheng, vanligvis håndlagede eller personlig initierte, og gjennomføre den «arbeidspedagogiske» teorien. De administrerer og evaluerer alle elevene separat i henhold til Freinet-skolens filosofi.

Scope note

Includes people working in institutions at other education levels.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker:

Skills & Competences