Skip to main content

Show filters

Hide filters

fører av pansret kjøretøy

Description

Code

8322.1

Description

Førere av pansret kjøretøy kjører panserbiler som frakter verdifulle gjenstander, som penger, til ulike steder. De forlater aldri bilen. De samarbeider med verditransportørene, som leverer verdigjenstandene til sluttmottakeren. Førere av pansret kjøretøy ivaretar til enhver tid kjøretøyets sikkerhet i henhold til selskapets retningslinjer.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker: