Skip to main content

Show filters

Hide filters

eksperter på prediktivt vedlikehold

Description

Code

2152.1.13

Description

Eksperter på prediktivt vedlikehold analyserer data som samles inn fra sensorer som befinner seg i fabrikker, maskiner, biler, jernbaner og annet, for å overvåke tilstanden og for å holde brukerne informert, og etter hvert varsle om behov for å utføre vedlikehold.

Alternativ betegnelse

forutsigbar og forebyggende vedlikeholdskoordinator

prediktiv vedlikeholdsingeniør

pålitelighet ekspert

pålitelighetsteknisk vedlikeholdsplanlegger

spesialist på utstyrssikkerhet

spesialist på vedlikeholdssikkerhet

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker: