Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

universitetslærer i sosialt arbeid

Description

Code

2310.1.37

Description

Universitetslærere i sosialt arbeid er akademikere med en todelt rolle. På den ene side praktiserer de det akademiske faget og yter sosiale tjenester som rådgivning, terapi eller støtte til personer eller grupper av mennesker, og på den annen side er de en del av akademia, der de tilbyr fagutdanning og deltar i forsknings- og kunnskapsutvikling og bidrar til å finne løsninger på komplekse sosiale problemer og innovative metoder for å avhjelpe disse problemene. De lærer bort kunnskap, ferdigheter og verdier innen sosialt arbeid for å forberede studenter på å delta i kulturelt kompetent praktisering av sosialt arbeid med forskjellige befolknings- og samfunnsgrupper.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker:

Skills & Competences