Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

produksjonstekniker, meieri

Description

Code

3122.1

Description

Produksjonsteknikere innen meieri overvåker og koordinerer produksjonsprosesser, drift og vedlikeholdsarbeidere ved anlegg for produksjon av melk, ost, iskrem og/eller andre melkeprodukter. De bistår matteknologer i forbedringsprosesser, utvikling av nye næringsmidler og fastsettelse av prosedyrer og standarder for produksjon og emballering.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker:

Skills & Competences