Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

miljø- og helseinspektør

Description

Code

3257.1

Description

Miljø- og helseinspektører utfører undersøkelser for å sikre at områder, organisasjoner og selskaper overholder lovgivningen for miljø og folkehelse. De evaluerer klager på miljøet, gir rapporter om resultatene om funn og arbeider for å forebygge fremtidige farer eller manglende overholdelse av gjeldende policyer. Miljø- og helseinspektører utfører konsultasjoner for å fremme folkehelse og sikkerhet.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker: