Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

HMS-ingeniør

Description

Code

2149.10

Description

HMS-ingeniører utformer gjenstander og programmer ved å kombinere tekniske prinsipper og helse- og sikkerhetskrav. De ivaretar medarbeidernes sikkerhet og velferd ved hjelp av innretninger og HMS-programmer. De vurderer installasjoner og risikoen de kan utgjøre (f.eks. forurensende materialer, ergonomi, håndtering av farlige stoffer osv.) for å utarbeide og forbedre HMS-tiltak.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker:

Narrower occupations

Skills & Competences