Skip to main content

Show filters

Hide filters

forsikringsmegler

Description

Code

3321.1

Description

Forsikringsmeglere promoterer, selger og gir råd om ulike forsikringsprodukter, for eksempel livsforsikringer, sykeforsikringer, ulykkesforsikringer og brannforsikringer, til enkeltpersoner og organisasjoner. De arbeider også som mellomledd mellom enkeltpersoner eller organisasjoner og forsikringsselskaper, og forhandler fram de beste forsikringspolicyene for sine kunder, og ordner forsikringsdekning der det er nødvendig. Forsikringsmeglere tar kontakt med potensielle nye kunder, gir dem pristilbud ut fra deres forsikringsbehov, bistår dem med signeringen av nye forsikringsavtaler og foreslår spesifikke løsninger på deres spesifikke problemer.

Scope note

Includes insurance intermediaries.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker: