Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

grossist innen tekstiler og tekstilhalvfabrikata og -råmaterialer

Description

Code

3324.4.31

Description

Grossister innen tekstiler og tekstilhalvfabrikata og -råmaterialer undersøker potensielle oppkjøpere og leverandører og matcher deres behov. De inngår avtaler om kjøp og salg av store mengder varer.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker: