Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

tekniker på landbasert vindpark

Description

Code

3131.2

Description

Teknikere på landbaserte vindparker står for driften og vedlikeholdet av vindparker på land ved å utføre diagnostiske inspeksjoner, analysere feil og utføre reparasjonsoppgaver. De sikrer at vindturbinene fungerer i samsvar med lover og forskrifter, og hjelper vindmølleingeniørene med bygging av vindturbiner. Teknikere på landbaserte vindparker kan også teste og installere maskinvare- og programvarekomponenter for vindturbiner.

Alternativ betegnelse

tekniker for vedlikehold av vindturbiner på land

reparatør av vindturbiner på land

operatør for vindkraftverk på land

tekniker for vindkraftverk på land

servicetekniker for vindturbiner

vindparkstekniker

operatør for vindmøllepark på land

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker:

Skills & Competences