Skip to main content

Show filters

Hide filters

strømforsyningsingeniør

Description

Code

2151.1.5

Description

Strømforsyningsingeniører utformer og betjener anlegg som fordeler strøm fra fordelingsanlegg til forbrukerne. De forsker på metoder for å optimalisere strømfordeling og sikre at forbrukernes behov blir oppfylt. De sørger også for overholdelse av sikkerhetsbestemmelser ved å føre tilsyn med de automatiserte prosessene ved anlegg og styre arbeidsflyten.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker:

Skills & Competences