Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

strømforsyningsingeniør

Description

Code

2151.1.5

Description

Strømforsyningsingeniører utformer og betjener anlegg som fordeler strøm fra fordelingsanlegg til forbrukerne. De forsker på metoder for å optimalisere strømfordeling og sikre at forbrukernes behov blir oppfylt. De sørger også for overholdelse av sikkerhetsbestemmelser ved å føre tilsyn med de automatiserte prosessene ved anlegg og styre arbeidsflyten.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker:

Skills & Competences