Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kontrollromoperatør, kjemisk anlegg

Description

Code

3133.1.3

Description

Kontrollromoperatører innen kjemiske anlegg fjernovervåker og -inspiserer produksjonssystemer under sitt skift, og rapporterer alle avvik og hendelser ved hjelp av de påkrevde systemene. De betjener kontrollrompanelene og har ansvar for sikkerheten til produksjonsarbeidere og produksjonsutstyr.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker: