Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

energiingeniør – vindkraft på land

Description

Code

2149.9.6

Description

Energiingeniører – vindkraft på land designer, installerer og vedlikeholder vindkraftanlegg og -utstyr. De undersøker og tester steder for å finne det mest produktive stedet, tester utstyr og komponenter som vindturbinblader og utarbeider strategier for mer effektiv energiproduksjon og miljømessig bærekraft.

Alternativ betegnelse

spesialist på vindkraft på land

ingeniør for vindkraftsystemer på land

ekspert på vindkraft på land

vindkraftingeniør på land

spesialist på vindkraftingeniør på land

ekspert på vindkraftingeniør på land

ingeniørspesialist innen vindkraftteknologi på land

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker:

Skills & Competences