Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

branninspektør

Description

Code

3112.1.6

Description

Branninspektører utfører inspeksjoner av bygninger og eiendommer for å sikre at de er i samsvar med regelverket for brannforebygging og sikkerhet, og gir eventuelt pålegg om utbedringer. De utfører også utdanningsaktiviteter, lærer opp publikum om brannsikkerhet og om forebyggingsmetoder, policyer og katastrofehåndtering.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker: