Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kvalitetsinspektør, montering av rullende materiell

Description

Code

7543.7.6

Description

Kvalitetsinspektører, montering av rullende materiell bruker måle- og testutstyr til å inspisere og overvåke komponenter for rullende materiell for å sikre samsvar med tekniske spesifikasjoner og sikkerhetsstandarder og -forskrifter. De undersøker komponentene for å oppdage feilfunksjon og skader, samt kontrollere reparasjonsarbeid. De lager også detaljert inspeksjonsdokumentasjon og anbefaler tiltak når det oppdages problemer.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker: