Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

tekniker, farlig avfall

Description

Code

3116.1.4

Description

Teknikere for farlig avfall deponerer materiale som er lettantennelig, etsende, reaktivt og/eller giftig. De fjerner avfall fra industrielle anlegg eller husholdninger og transporter det til et behandlingsanlegg for å sikre at det behandles og deponeres forskriftsmessig. De kan også gi råd om korrekt behandling av farlig avfall, og bistå med rengjøring av søl av farlig avfall.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker:

Skills & Competences