Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kategorisjef

Description

Code

1221.3.2.1.1

Description

Kategorisjefer definerer salgsprogrammet for spesifikke produktgrupper. De undersøker markedsetterspørselen og nylig leverte produkter.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker:

Skills & Competences