Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

inspektør, farlig avfall

Description

Code

3257.4.2

Description

Inspektører innen farlig avfall inspiserer industrianlegg for å sikre at disse følger lovverket for deponering av avfall, og inspiserer utstyret, for å se om det fungerer i henhold til forskriftene. De har også som mål å utdanne offentligheten om farlige stoffer og om forskrifter for håndtering av farlig avfall.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker:

Skills & Competences