Skip to main content

Show filters

Hide filters

inspektør, farlig avfall

Description

Code

3257.4.2

Description

Inspektører innen farlig avfall inspiserer industrianlegg for å sikre at disse følger lovverket for deponering av avfall, og inspiserer utstyret, for å se om det fungerer i henhold til forskriftene. De har også som mål å utdanne offentligheten om farlige stoffer og om forskrifter for håndtering av farlig avfall.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker: