Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

typegodkjenningstekniker

Description

Code

2141.3

Description

Typegodkjenningsteknikere er ansvarlige for typegodkjenningsprosessen for nye typer kjøretøy, komponenter og systemer, og for å sikre samsvar med lovbestemte krav for salgslandet. De utvikler og implementerer programmer for typegodkjenning og legger til rette for typeprøving i samsvar med europeisk lovgivning, og sikrer overholdelse av tidsfrister for typegodkjenning. De undersøker og tolker lovbestemte krav og er hovedkontaktpunktet for typegodkjennings- og sertifiseringsformål innenfor organisasjonen og for eksterne etater. Typegodkjenningsteknikere utarbeider teknisk dokumentasjon og støtter designere og testingeniører i utviklingen av kjøretøy.

Scope note

Does not include the motor vehicle assembly inspector. Does not include the motor vehicle engine inspector.

Alternativ betegnelse

bilhomologeringsingeniør

homologasjonssjef

typegodkjenningsansvarlig

ingeniør for samsvar med motorvogner

ingeniør for kjøretøydesign

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker: