Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

motorinspektør, fly

Description

Code

3115.1.2

Description

Motorinspektører for fly utfører fabrikkontroll av alle typer luftfartøymotorer for å sikre overholdelse av sikkerhetsstandarder og -forskrifter. De gjennomfører rutinemessige inspeksjoner, etter overhaling, før tilgjengelighet og etter ulykker. De framlegger dokumentasjon for reparasjonsaktiviteter og teknisk støtte til sentre for vedlikehold og reparasjon. De gjennomgår administrativ dokumentasjon, analyserer driftsforholdene til motorer og rapporterer funn.

Scope note

Excludes aircraft engine tester.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker: