Skip to main content

Show filters

Hide filters

sosialarbeider innen hjemmehjelp

Description

Code

3412.4.2

Description

Sosialarbeidere innen hjemmehjelp tilbyr hjemmetjenester til sårbare voksne, inkludert skrøpelige eldre eller funksjonshemmede som lever med fysisk funksjonsnedsettelse eller er under rekonvalesens. De har som mål å forbedre livene i fellesskapet og sikre at pasienter kan bo trygt og uavhengig i sitt eget hjem.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker:

Skills & Competences