Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

laboratoriesjef innen helsesektoren

Description

Code

1349.17

Description

Laboratoriesjefer innen helsesektoren overvåker den daglige driften av et medisinsk laboratorium. De forvalter medarbeidere og kommuniserer aktivitetsplanen. De følger opp og sikrer at all laboratoriedrift utføres i henhold til spesifikasjoner, ordner nødvendig laboratorieutstyr og sikrer at relevante HMS-standarder følges. 

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker: