Skip to main content

Show filters

Hide filters

personalsjef

Description

Code

1212.2

Description

Personalsjefer planlegger, utformer og gjennomfører prosesser knyttet til selskapers menneskelige kapital. De utvikler programmer for rekruttering, intervjuer og valg av medarbeidere basert på en tidligere vurdering av profilen og kompetansen som kreves i selskapet. Dessuten administrerer de avlønnings- og utviklingsprogrammer for selskapets medarbeidere, herunder kurs, kompetansevurdering og årlige evalueringer, de har ansvar for forfremmelser og utenlandsprogrammer, og de har ansvar for de ansattes generelle velferd på arbeidsplassen.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker:

Skills & Competences