Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kvalitetsinspektør innen akvakultur

Description

Code

3142.1.1

Description

Kvalitetsinspektører innen akvakultur fastsetter standarder og policyer for kvalitetskontroll av produksjon av akvatiske organismer. De tester og inspiserer beholdningen i henhold til prinsipper for fareanalyse og kritiske kontrollpunkter (HACCP) og sikkerhetsforskrifter.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker: