Skip to main content

Show filters

Hide filters

vanningeniør

Description

Code

2142.1.11

Description

Vanningeniører utreder og utvikler metoder for levering av rent vann, behandling av vann og forebygging og oppretting av flomskader. De undersøker vannbehov på et sted og utvikler metoder for å dekke de behovene, f.eks. utforme og utvikle prosjekter for å styre vannressurser som behandlingsanlegg, rørledninger, pumpesystemer, vannings- eller dreneringssystemer og andre vannforsyningssystemer. Vanningeniører sørger også for riktig installasjon av disse systemene på byggeplasser. Vanningeniører vedlikeholder, reparerer og bygger dessuten strukturer som styrer vannressurser, f.eks. broer, kanaler og demninger.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker: