Skip to main content

Show filters

Hide filters

operatør, behandling av fast avfall

Description

Code

3132.3

Description

Operatører innen behandling av fast avfall betjener og vedlikeholder utstyr for behandling av fast avfall og tester prøver for å overvåke forurensing. De bidrar i innsamling og deponering av fast avfall, for eksempel masse fra bygge- og rivingsarbeid, og sikrer at behandlingen er i samsvar med sikkerhetsforskrifter. De sikrer at kommunale avfallsbeholdere tømmes, sikrer riktig differensiering mellom avfall som må resirkuleres, og avfall som må deponeres, og overvåker utstyr.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker: