Skip to main content

Show filters

Hide filters

OWASP ZAP

utvikling og analyse av programvare og dataprogrammer

beskytte it-enheter

beskytte personopplysninger og personvern

sikre personvern og identitet på nettet

implementere IKT-risikostyring

digital kommunikasjon og digitalt samarbeid

administrere digital identitet

utføre risikoanalyse og -styring

IKT-sikkerhet

beskytte personopplysninger og personvern

kjerneferdigheter og -kompetanse

arbeide med digitale enheter og applikasjoner

anvende digitale sikkerhetstiltak

pleie og omsorg

beskytte og håndheve

beskytte personvern og personopplysninger

sikre personvern og identitet på nettet

informasjonsferdigheter

analyse og evaluering av informasjon og data

utføre risikoanalyse og -styring

implementere IKT-risikostyring

beskytte it-enheter

administrere systemsikkerhet

tverrgående ferdigheter og kompetanser

tenkeferdigheter

håndtere problemer

identifisere problemer

konfigurere og beskytte datasystemer

løse dataproblemer

arbeide med datamaskiner

bruk av digitale verktøy for samarbeid, innholdsoppretting og problemløsning

bruke digitale verktøy for samarbeid og produktivitet

problemløsing med IKT-verktøy og -maskinvare

løse tekniske problemer

identifisere IKT-sikkerhetsrisikoer

ferdigheter

bygningskonstruksjon

bygging og reparering av strukturer

installere deler av tre og metall

administrere systemtesting

utføre IKT-sikkerhetstesting

kunnskap

informasjons- og kommunikasjonsteknologi (ikt)

informasjons- og kommunikasjonsteknologi (ikt)

utvikling og analyse av programvare og dataprogrammer

verktøy for penetrasjonstesting

OWASP ZAP

Description

Description

Det integrerte testverktøyet OWASP Zed Attack Proxy (ZAP) er et spesialisert verktøy som leter etter sikkerhetssvakheter i webprogrammer, basert på en automatisk skanner og et REST-API.