Skip to main content

Show filters

Hide filters

gjennomføre områdeundersøkelser

Description

Description

Gjennomføre undersøkelser for å fastslå plasseringen av og egenskapene til naturlige og menneskeskapte strukturer, både på bakkenivå, under bakken og under vann. Betjene elektronisk utstyr for måling av avstand og digitale måleinstrumenter.