Skip to main content

Show filters

Hide filters

følge etiske retningslinjer for oversettingsvirksomhet

Description

Description

Utføre oversettelsesaktiviteter i samsvar med aksepterte prinsipper for hva som er rett og hva som er galt. Dette inkluderer rettferdighet, åpenhet og upartiskhet. Ikke bruk skjønn eller la personlige meninger påvirke kvaliteten på oversettelsen eller tolkningen.

Tilknytninger