Skip to main content

Show filters

Hide filters

samle inn helsetjenestebrukerens generelle data

Description

Description

Samle inn kvalitative og kvantitative data knyttet til helsetjenestebrukeres anagrafiske data, og gi støtte til å fylle ut det nåværende og tidligere historiske spørreskjemaet og registrere tiltak/tester som er utført av legen.