Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

vurdere realkompetanse

Description

Description

Evaluere kandidatenes yrkesmessige kompetanse, ferdigheter og kunnskap gjennom tester, intervjuer, simuleringer og dokumentasjon på realkompetanse i henhold til en forhåndsdefinert standard eller prosedyre. Formulere summative utsagn om den demonstrerte kompetansen sammenlignet med fastsatte forventninger.

Alternativ betegnelse

SLETT DEN ALTERNATIVE BETEGNELSEN

Tilknytninger