Skip to main content

Show filters

Hide filters

konvertere til animert objekt

Description

Description

Konvertere reelle gjenstander til animerte elementer ved hjelp av animasjonsteknikker som f.eks. optisk skanning.

Tilknytninger