Skip to main content

Show filters

Hide filters

utføre en forhåndsvurdering for bygningsstyringssystemer

Description

Description

Utføre evaluering og vurdering av bygningsstyringssystemets potensial. Utføre en standardisert studie for å fastslå energisparingsbidrag, kostnader og restriksjoner, og foreta undersøkelser for å ta informerte beslutninger.

Alternativ betegnelse

gjennomføre bms-mulighetsstudie

Tilknytninger