Skip to main content

Show filters

Hide filters

utvikle avfallshåndteringsprosesser

Description

Description

Utvikle utstyr, metoder og prosedyrer som kan brukes i forskjellige typer avfallsbehandlings- og deponeringsanlegg for å effektivisere avfallshåndteringsprosessene, redusere miljøbelastningen og ivareta sikkerheten til staben som jobber med avfallshåndtering.

Tilknytninger