Skip to main content

Show filters

Hide filters

utføre benmargstransplantasjon

Description

Description

Utføre benmargstransplantasjon og håndtere bivirkningene for å erstatte skadet eller ødelagt benmarg med sunne benmargsstamceller hos pasienter som er rammet av kreft, for eksempel leukemi eller lymfom, aplastisk anemi eller alvorlige immunsviktssyndromer.

Tilknytninger