Skip to main content

Show filters

Hide filters

utføre en forhåndsvurdering av fjernvarme og -kjøling.

Description

Description

Utføre evaluering og vurdering av potensialet til fjernvarme og -kjølingsystemet. Gjennomføre en standardisert studie for å fastsette kostnader, restriksjoner og behovet for oppvarming og kjøling av bygningene, og foreta undersøkelser for å støtte beslutningsprosessen.

Alternativ betegnelse

gjennomføre mulighetsstudie om fjernvarme og -kjøling

gjøre en mulighetsstudie om fjernvarme og -kjøling

Tilknytninger