Skip to main content

Show filters

Hide filters

utføre en forhåndsvurdering av elektrisk oppvarming

Description

Description

Utføre en evaluering og vurdering av potensialet til elektrisk oppvarming. Utføre en standardisert studie for å avgjøre om bruken av elektrisk oppvarming er egnet i gitte forhold, og utfør forskning for å støtte beslutningsprosessen.

Alternativ betegnelse

gjøre mulighetsstudie om elektrisk oppvarming