Skip to main content

Show filters

Hide filters

utføre analytiske matematiske beregninger

Description

Description

Bruke matematiske metoder og beregningsteknologier for å foreta analyser og finne løsninger på bestemte problemer.

Tilknytninger