Skip to main content

Show filters

Hide filters

påføre fosfatlag på metalldel

Description

Description

Hindre at stål- eller jernarbeid ruster eller korroderer, ved å påføre et beskyttende fosfatbelegg på metalloverflaten gjennom en kjemisk reaksjon av fosfatsalter og en utblandet løsning av fosforsyre med overflaten av den belagte delen, som danner et beskyttende lag av ikke-oppløselige krystallinske fosfater, som regel jern. Fosfatbelegg påføres vanligvis på bilkarosserier i produksjonsprosessen.

Tilknytninger