Skip to main content

Show filters

Hide filters

utføre matematiske beregninger innen skadedyrbekjempelse

Description

Description

Foreta beregninger for å klargjøre riktig dose av stoffet som brukes til skadedyrbekjempelse, ut fra den berørte overflaten og hvilken gnager- eller insektstype det er snakk om.

Alternativ betegnelse

utføre matematiske beregninger innen skadedyrhåndtering