Skip to main content

Show filters

Hide filters

bruke systematisk designtenkning

Description

Description

Løse komplekse samfunnsproblemer på en innovativ og bærekraftig måte gjennom en kombinasjon av systemtenkning og menneskesentrert design. Denne fremgangsmåten brukes oftest i praksiser for sosial innovasjon som fokuserer mindre på design av frittstående produkter og tjenester enn på design av komplekse servicesystemer, organisasjoner eller politikk som kan ha verdi for samfunnet som helhet.

Alternativ betegnelse

bruke systemisk design