Skip to main content

Show filters

Hide filters

håndtere kunnskap for å påvirke politiske avgjørelser

Description

Description

Øke påvirkningskraften og bruken av forskningsresultater i politiske beslutninger ved å sikre at de mest nyttige fakta formidles og forstås i tide, slik at de kan tas hensyn til av politiske beslutningstakere gjennom hele den politiske syklusen.

Tilknytninger